logo pou

Osposobljavanje nastavnika za provođenje programa usavršavanja Slastičar/ka- specijalist/ica za dijetetske slastice

Dio projekta u kojem se osposobljavaju nastavnici za izvođenje novog programa usavršavanja Slastičar/ka- specijalist/ica za dijetetske slastice započeo je 01. travnja 2016. i trajao je do 31. svibnja 2016. godine.

Osposobljavanje se izvodilo prema izrađenom programu za osposobljavanje nastavnika koji se sastoji od pet modula:
1. Andragoška komponenta osposobljavanja nastavnika - MODUL A
2. Teoretska komponenta osposobljavanja nastavnika - Nutricionizam, opći dio - MODUL B
3. Teoretska komponenta osposobljavanja nastavnika - Klinički nutricionizam - MODUL C
4. Teoretska komponenta osposobljavanja nastavnika - Eliminacijska prehrana - MODUL D
5. Praktična komponenta osposobljavanja nastavnika - Slastičarstvo - MODUL E

Andragošku komponentu osposobljavanja nastavnika izvodili su verificirani treneri Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Snježana Zbukvić Ožbolt i Dražen Polić.
Radionice su trajale ukupno 36 sati, a provodile se u skladu s metodologijom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Po završetku radionica svi polaznici dobili su uvjerenja o stručnom usavršavanju koje izdaje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Viša stručna savjetnica za usavršavanje iz ASOO-a, Jasna Martinko, pratila je kvalitetu realizacije programa radionica.
Tijekom travnja i svibnja nastavnici su se dodatno usavršavali putem konzultacija koje su bile dostupne neposredno i na daljinu preko sustava Moodle.
Ukupno se obrazovalo 23 nastavnika i voditelja koji će stečena znanja i kompetencije u području andragogije primjenjivati u svom radu nakon završetka projekta i time na dulji rok pridonositi povećanju kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.

Andragoško osposobljavanje - Modul A - slika 1 Andragoško osposobljavanje - Modul A - slika 2

Teoretsku komponentu osposobljavanja nastavnika izvodile su stručnjakinje iz područja nutricionizma, Tena Niseteo u području općeg nutricionizma u ukupnoj satnici od 30 sati, Sanja Ćosić u području kliničkog nutricionizma sa 6 sati predavanja i Tina Milavić tijekom 6 sati predavanja.
U ovoj komponenti osposobljavanja sudjelovalo je sedam nastavnika koji će u pilot provedbi programa usavršavanja Slastičar/ka- specijalist/ica za dijetetske slastice podučavati specijalističke predmete.
Nastavnicima su tijekom svibnja i travnja bile dostupne online preko sustava Moodle i konzultacije uživo na kojima su se kontinuirano vrednovala stečena znanja.

Teoretska komponenta osposobljavanja nastavnika - slika 1 Teoretska komponenta osposobljavanja nastavnika - slika 2

Praktičnu komponentu osposobljavanja nastavnika izvodili su stručnjaci iz područja slastičarstva, Mario Vujinović, i stručnjak Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Hrvoje Petrić, koji suproveli 10 radionica praktične nastave. Nastavnicima su bile omogućene konzultacije iz predmetnog područja koje su se odvijale neposredno ili online putem sustava Moodle. Osposobljavalo se sedam nastavnika koji će u pilot provedbi programa usavršavanja predavati stručne predmete.
Tijekom odvijanja ove komponente snimali su se video materijali koji prikazuju postupak izrade dijetetskih slastica koje će se u pilotiranju koristiti za učenje na daljinu po metodologiji blended learning.
Polaznicima su se kontinuirano vrednovale stečene kompetencije.