logo slatka dijetetika

O projektu

NAZIV PROJEKTA: Slatka dijetetika
BROJ UGOVORA: HR. 3. 1. 19 - 0007
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
PARTNER: Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN), Supilova 7, Zagreb
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 30. studenog 2015. - 29. studenog 2016.
PRORAČUN PROJEKTA: 1.144. 455, 88 kuna - EU financiranje 988. 996, 83 kuna

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ - Poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada

SPECIFIČNI CILJEVI uključuju jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih
- na programskoj razini kroz razvoj novog programa usavršavanja za zanimanje slastičara specijalne dijetetike koji se temelji na izrađenom standardu kvalifikacija i standarda zanimanja prema potrebama tržišta rada
- kroz razvijanje profesionalnih kapaciteta nastavnika obrazovanjem i usavršavanjem za potrebe održavanja nastave iz općih i stručnih predmeta te provođenje praktične nastave sukladno novom programu usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike
- provedba pilot programa usavršavanja sukladno razvijenom kurikulumu uz korištenje inovativnih metoda učenja (blended learning, e- učenje) uz korištenje opreme potrebne za obavljanje praktične nastave

Ciljne skupine

POLAZNICI: 15 odraslih polaznika sudjeluje u pilot programu usavršavanja

NASTAVNICI:
20 nastavnika sudjeluje u andragoškoj komponenti postupka obrazovanja nastavnika od kojih,
7 nastavnika sudjeluje u osposobljavanju u stručnim predmetima za provođenje programa usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike

KRAJNJI KORISNICI: polaznici, nastavnici, zaposlenici, ustanova za obrazovanje odraslih, lokalna zajednica

Rezultati

Razvijen standard zanimanja i standard kvalifikacije za novi obrazovni program usavršavanja slastičara specijalne dijetetike.
Ukupno 20 nastavnika osposobljeno andragoškom komponentom obrazovanja.
Ukupno 7 nastavnika osposobljeno za provođenje programa usavršavanja u andragoškim, teoretskim i specijalističkim predmetima u okviru novog programa usavršavanja slastičara specijalne dijetetike.
Ukupno 15 polaznika sudjeluje u pilot programu usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike sukladno razvijenom kurikulumu uz korištenje inovativnih metoda učenja.
Poboljšani materijalni uvjeti za provođenje praktične nastave kroz nabavu suvremene slastičarske opreme.
Izrađen Priručnik za izradu dijetetskih slastica.

Aktivnosti

Razvoj i izrada standarda zanimanja slastičar specijalne dijetetike.
Razvoj i izrada standarda kvalifikacije slastičar specijalne dijetetike.
Razvoj novog programa usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike.
Osposobljavanje nastavnika za provođenje programa usavršavanja.
Pilot provedba novog programa usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike.
Upoznavanje i primjena inozemnih iskustava (studijsko putovanje).
Nabava suvremene stastičarske opreme.
Izrada priručnika za izradu dijetetskih slastica.
Izrada i korištenje video materijala potrebnih za implementaciju novih i inovativnih metoda učenja na daljinu.
Promocija projekta.
Vođenje projekta - provođenje, praćenje i evaluacija.

Kontakti

Slatka dijetetika - jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih (faza II)

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6003 006
Fax. +385 1 6003 004
www.slatkadijetetika.pou.hr

Kontakt osoba: Silvija Mršić
E-mail: slatkadijetetika@pou.hr

PARTNER

Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN)
Supilova 7 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 91 7674 404
https://www.facebook.com/hacpn.hr/

Kontakt osoba: Karmen Matković Melki
E-mail: hacpn.hr@gmail.com

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Organizacijska jedinica za upravljanjem strukturnim instrumentima (DEFCO)
Radnička cesta 37b / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6274 666
Fax. +385 1 6274 698
www.asoo.hr

E-mail: defco@asoo.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
www.mzos.hr

E-mail: uzoj@mzos.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr